Poznaj Naszą Firmę

Elementy Budowlane Frysztak Sp. z o.o.

O Naszej Firmie

E.B Frysztak Sp. z o.o.

64

E.B Frysztak Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem działającym w sektorze produkcji i usług na terenie województwa podkarpackiego. Firma prowadzi działalność gospodarcza od 1994 roku.Spłka powstała w wyniku przekształcenia części Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Produkcji Elementów Budowlanych w Rzeszowie.

Podstawowym rodzajem działalności spółki jest produkcja wyrobów z betonu i żelbetu. Dotychczasowa produkcja to prefabrykaty betonowe drobne i wielkowymiarowe oraz prefabrykaty żelbetowe ( płyty stropowe, płyty korytkowe kręgi betonowe, belki nadprożowe, płyty drogowe, chodnikowe), a także beton towarowy produkowany w węzłach betoniarskich. Wyposażenie techniczne to głównie hale produkcyjne ze stanowiskami produkcyjnymi w formie stołów wibracyjnych , suwnic pomostowych i bramowych. Powierzchnia zajmowanego terenu wynosi 3,5 ha, a powierzchnia hal produkcyjnych i budynków socjalno-biurowych 4.246m2.

ELEMENTY BUDOWLANE FRYSZTAK SP. Z O.O.

Firma posiada 40 letnie doświadczenie w zakresie produkcji prefabrykatów betonu, posiada wykwalifikowaną kadrę techniczną ze specjalnością technologia betonu
i uprawnieniami budowlanymi., odpowiednie wyposażenie laboratorium i kontrolę jakości. W zakresie produkcji betonu i wyrobów na których wymagany był tzw. znak bezpieczeństwa „B” podlegamy stałej kontroli prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Betonów „CEBET” Warszawa oddział Kraków.
Firma posiada następujące nagrody i wyróżnienia:
– Solidny Partner 97
– Podkarpacka Nagroda Gospodarcza ‘ 2004

Korzyści ze Współpracy

E.B Frysztak Sp. z o.o.